Mồi cá M-26 gam 18 cm chuyên câu dắt cá biển Thu,Nhồng,Cờ

39.000

• Hàng hãng lên dùng sướng lắm ạ
• Mồi có bi ở trong nhé cả nhà
• Nặng: 26cm
• Chiều dài: 18cm
• Loại sản phẩm: Mồi câu nhựa
• Mẫu sản phẩm: Mồi câu cứng
• Chức năng: Chuyên câu cá biển và cá sông
• Màu sắc: 10 Màu lựa chọn
• Mồi đã có lưỡi sẵn