BƠM TỰ ĐỘNG 12V/24V 1100GPH SEA-FLO CHO TÀU THUYỀN, CA NO, XÀ LAN, DU THUYỀN

560.000

BƠM TỰ ĐỘNG 24V 1100GPH SEA-FLO CHO TÀU THUYỀN, CA NO, XÀ LAN, DU THUYỀN
– Bơm tự động 24V 1100GPH SEA-FLO thiết kế kín nước chuyên dụng và phù hợp cho tàu thuyền đánh cá, xà lan, ca nô, du thuyền. Có hai chế độ: là chế độ tự động và chế độ giống bơm thường.