Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương (24-30/11/21)

Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương

(Hạn 07 ngày, từ 24/11/2021 đến 30/11/2021)

  1. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa

– Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao: không xuất hiện

– Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 113o00’E.

Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 15o00’ – 16o00’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o30’ – 15o00’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 114o00’E.

  1. Vùng biển Trung bộ và giữa Biển Đông

– Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ – 14o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o00’ – 13o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o30’E.

– Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 14o00’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o00’ – 14o00’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 13o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 113o30’E.

Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 13o30’ – 14o30’N, kinh độ đông từ 113o00’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 13o30’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 110o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 12o30’ – 13o30’N, kinh độ đông từ 113o30’E – 115o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o30’ – 12o30’N, kinh độ đông từ 112o30’E – 113o30’E.

  1. Vùng biển Đông Nam bộ và quần đảo Trường Sa

– Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt cao:

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 12o00’N, kinh độ đông từ 110o00’E – 111o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ – 08o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ – 07o30’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 110o30’E.

– Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt trung bình

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 11o00’ – 12o00’N, kinh độ đông từ 111o30’E – 112o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 08o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 113o00’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 06o00’ – 08o00’N, kinh độ đông từ 109o00’E – 110o30’E.

Khu vực cho năng suất khai thác ước đạt thấp

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’ – 11o30’N, kinh độ đông từ 112o00’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ – 10o30’N, kinh độ đông từ 110o30’E – 112o30’E.

+ Khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ – 10o00’N, kinh độ đông từ 109o30’E – 110o30’E.

Ghi chú: Bản tin dự báo hạn 07 ngày tiếp theo (1– 7/12/2021) sẽ phát hành vào 1/12/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *